Izpostavljamo

  • 14.02.2024Turistično društvo Kanal proti zaprtju cementarne

    V naslednjih dneh naj bi Državni zbor na predlog nekaterih gibanj, zlasti EKO Anhovo in Danes, sprejemal zakon o varovanju okolja, s katerim bi tako zaostrili pogoje delovanja cementarne v Anhovem, da bi bila ta prisiljena ugasniti peč. Predvideni zakon naj bi določil pogoje, ki jih danes ne more izpolniti nobena cementarna na svetu. Ne, ker ne bi želela, pač pa zato, ker v svetu še ni razvita takšna tehnologija. Cementarna dosega danes visoke standarde na področju varovanja okolja in sodi med dvajset najbolje urejenih v Evropi. O tem govorijo poročila inšpekcijskih služb, uradni okoljevarstveni presojevalci in seveda tudi strokovnjaki in zaposleni v cementarni.

Odziv Turističnega društva Kanal na izjavo župana Mihe Stegla v decembrskem glasilu Most, ki se obregne nad prostovoljnim delom članov TD Kanal

datum: 22.01.2024

kategorija: Izpostavljeno

Miha Stegel se v intervjuju Glasila Občine Kanal ob Soči Most (letnik XXI, št. 73, december 2023) obregne tudi nad delovanjem domačega Turističnega društva Kanal, na kar podaja društvo svoj odziv.

Iz intervjuja z županom Miho Steglom v decembrskem občinskem glasilu Most (št. 73) Turistično društvo Kanal (TD Kanal) v splošnem razbere, da je gospod župan z izjavami, ocenami in komentarji ponovno pokazal, kako je stopil na župansko mesto, ne vedoč, kam se podaja. S polresnicami in prirejenimi informacijami opravičuje vse tisto, kar je v predvolilnih nastopih obljubljal, pri tem pa se mu pri izvedbi aktivnosti močno zatika.

Na vprašanje, ki ga v intervjuju z županom Miho Steglom postavlja Uredništvo glasila Most »V kakšnem stanju ste občino »prejeli v roke« in kakšnem mislite, da bo po tem mandatu?« se župan že v prvih nekaj stavkih obregne nad Turistično društvo Kanal in izjavi: »Turistično društvo je takoj po volitvah odpovedalo dogodke za veseli december, na srečo se je izkazalo, da je v občini še veliko izvajalcev, ki znajo dogodke izpeljati prav tako dobro ali celo boljše«. Pri tem pa ne pojasni, da je prostovoljno Turistično društvo Kanal v novembru 2022, kot vsa leta poprej, k sodelovanju pri organizaciji in izvedbi prireditve »Praznični december v Kanalu« že povabilo različna društva iz občine Kanal ob Soči, Občina pa je s pričetkom županovanja Mihe Stegla ustavila vse dotacije oziroma financiranje društev. V tem sklopu ne pove, da je v zadnjem hipu organizacijo te prireditve naložil Zavodu za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal (ZTKMŠ), ki pa prireditve ni organiziral, temveč jo je (v nasprotju z zakonodajo) celo delno financiral, kljub temu, da je bilo formalni nosilec in prijavitelj prireditve gostinsko podjetje.

Turistično društvo Kanal je decembra 2023 v sodelovanju z Lovsko družino Kanal, Turističnim društvom Korada-Deskle in Športnim kulturnim turističnim društvom Levpa organiziralo že 25. »Praznični december v Kanalu« in ne "Veseli december", kot to prireditev poimenuje župan. Pri izvedbi tridnevne prireditve je sodelovalo več kot 200 posameznikov in več kot 150 nastopajočih iz 14 društev iz občine. Prireditev je v treh dneh obiskalo več kot tisoč krajanov. Občina je za Praznični december v Kanalu 2023 Turističnemu društvu Kanal namenila zgolj 741,00 evrov, kar predstavlja okrog 23 % stroškov, s tem, da člani TD Kanal opravljajo vse aktivnosti prostovoljno, z veseljem in zagnanostjo v dobrobit občini in širši regiji. Doslej so na prireditvi vsi dosedanji župani oziroma županija množici zaželeli vse dobro v novem letu, tokrat so obiskovalci prvega moža občine prvič čakali zaman.

Na predvolilnem letaku Civilne iniciative DANES, ki jo v javnosti predstavlja Miha Stegel, je zapisano: »Ne izključujemo drug drugega, ampak gradimo skupnost. Verjamemo, da se boljša prihodnost gradi le na prizadevanju resničnega stanja - ko se prisluhne vsem, pogumnega soočanja s problemi in reševanja v strpnem dialogu«. Lepa misel, a resnica je daleč od tega, saj se župan ni odzval na nobeno povabilo TD Kanal, prav tako ni odgovoril na pismo TD Kanal, ki mu je bilo poslano marca 2023.

 

Predsednik TD Kanal

Branko Dolenc

ar©tur