Izpostavljamo

 • 14.02.2024Turistično društvo Kanal proti zaprtju cementarne

  V naslednjih dneh naj bi Državni zbor na predlog nekaterih gibanj, zlasti EKO Anhovo in Danes, sprejemal zakon o varovanju okolja, s katerim bi tako zaostrili pogoje delovanja cementarne v Anhovem, da bi bila ta prisiljena ugasniti peč. Predvideni zakon naj bi določil pogoje, ki jih danes ne more izpolniti nobena cementarna na svetu. Ne, ker ne bi želela, pač pa zato, ker v svetu še ni razvita takšna tehnologija. Cementarna dosega danes visoke standarde na področju varovanja okolja in sodi med dvajset najbolje urejenih v Evropi. O tem govorijo poročila inšpekcijskih služb, uradni okoljevarstveni presojevalci in seveda tudi strokovnjaki in zaposleni v cementarni.

1986 - 1995

Po dokaj neaktivnem obdobju v prvi polovici 80-ih let 20. stoletja se je TD Kanal ob Soči v sodelovanju s KS Kanal in železničarsko turistično agencijo TTG v letu 1986 lotil ambicioznega načrta poživitve turističnega utripa v Kanalu. Društvu je v tem obdobju predsedoval Risto Djurić. Prvi, ki je zgrabil za ponudbo TTG muzejski vlak, je bil Pavel Širok, neposredno pa so se še posebej angažirali Oton Trampuš, Borut Jurca in Simon Trampuš.

9.7.1986 je prvič v Kanal pripeljal jugoslovanski muzejski vlak ŽG Ljubljana. Z Bleda je pripeljal turiste, ki so jih Kanalci navdušeno sprejeli že na kolodvoru, na mostu so gostom deklice v narodnih nošah ponudile kruh in sol, sledilo pa je pestro celodnevno dogajanje na srednjeveškem mestnem trgu Kontrada, ki je dišalo malo po zgodovini, še bolj pa po kulinaričnih dobrotah. Iz časopisnih člankov lahko razberemo, da je premierni izlet z muzejskim vlakom v Kanal v celoti uspel in več kot navdušil goste, med katerimi je bilo največ Angležev.

Vsako sredo do oktobra se je stvar ponovila v še bogatejši obliki-oživilo se je srednjeveško tržnico, kjer so stojnice ponujale domačo hrano, spominke, sadje, slaščice, v stari kleti se je točilo vino kar iz sodov. Domače viže so odmevale vse popoldne in bajeso sicer zadržani Angleži plesali tako, da bi skoraj zamudili vlak. V turistično ponudbo je bilo res vključeno prav vse, kar v Kanalu premoremo: Slikovite naravne danosti, kulturne znamenitosti-značilna srednjeveška arhitektura Kontrade, Marijina gotska cerkev, eden lepših trških vodnjakov v Sloveniji-Neptunov vodnjak, zlasti pa gostoljubnost prebivalcev, ki so se potrudili s kulinariko in družabnostjo.

Vsaka zgodovina ima bolj in manj lepe trenutke, v zgodovini TD Kanal ob Soči je bilo poletje 1986 vsekakor eno najuspešnejših, đe kar zvezdniških obdobij, ki je doseglo  višek 16.11.1986, ko je v Kanal muzejski vlak pripeljal Turistični nagelj, pomembno priznanje za dosežke na področju turizma v Sloveniji. Izleti z muzejskim vlakom so se nadeljevali tudi v letih 1987 in 1988. Ker pa je bilo za vedno iste ljudi dela le preveč in samo zanesenjaštvo premalo, je zanimiva turistična ideja zamrla. V viziji razvoja novonastale občine Kanal iz leta 1995, ki jo je pripravil župan Zoran Madon, lahko preberemo, da se je treba prizadevati, da bi se muzejski vlak vrnil v Kanal. Mogoče pa se kdaj spet vrne...

Če ta pomembna turistična ideja še čaka na svojo morebitno vrnitev, pa se je v letu 1989 porodila nova-skoki z mostu. Prireditev Skoki z mosta je postala tradicionalna in je za prepoznavnost kraja in poletno turistično ponudbo nepogrešljiva, že kar zaščitni znak TD Kanal ob Soči.

29.9.1989 je bila v Novi Gorici ustanovna skupščina Občinske turistične zveze Nova Gorica, katere vloga naj bi bila koordiniranje pomembnih dejavnikov turizma v občini, povezovanje posameznih turističnih društev, usklajevanje njihovih interesov in razvojnih programov, pa tudi strokovna in finančna pomoč. Med 28 ustanovitelji(iz gospodarstva, negospodarstva, 5 turističnih društev in druga društva in klubi) je bil tudi TD Kanal ob Soči. Predstavnik TD Kanal ob Soči Oton Trampuš je bil imenovan za člana izvršnega odbora. V programu dela zveze pa so med drugim zapisali: Nameniti je treba več pozornosti in dela za ureditev kampa Korada v Kanalu( edini kamp v novogoriški občini), ki ima dobre možnosti za večji obisk in kampiranje turistov, seveda če ga bomo primerno uredili in opremili s primernimi objekti.

Iz zapisnikov je mogoče razbrati, da je Oton Trampuš aktivno sodeloval v OTZ Nova Gorica v letih 1990 in 1991, v letu 1992 pa ga je nadomestil Karlo Bajt. V zadnjem nam znanem zapisniku OTZ Nova Gorica 5.10.1994 lahko med aktivnostmi društev preberemo o delovanju TD Kanal ob Soči naslednje:

 • prireditev Skoki z mosta
 • sodelovanje na Igrah brez meja na Malti
 • vzdrževanje in upravljanje kampa Korada, pri čemer je bil ugotovljen največji obisk dosedaj, saj je bilo kar 1850 nočitev
 • sodelovanje pri kulturnih prireditvah
 • akcija urejanja in čiščenja okolja
 • usklajevanje gostinskih in trgovskih ponudb, pospeševanje turizma v kraju in okolici
 • sodelovanje pri načrtovanju projekta srednje Soške doline in raziskava turističnih zmogljivosti na tem področju
 • priprava prospekta o Kanalu, ki naj bi izšel v letu 1995. Videti je, de je bilo društvo v tem obdobju zelo dejavno, zlasti je zanimiv podatek o nočitvah v kampu

Ob spodbudnih podatkih je v časopisnih člankih iz tistega obdobja mogoče zaslediti tudi kakšno manj prijetno pripombo o turistični podobi kraja, predvsem je bila pereča gostinska ponudba, saj je bil hotel zaradi denacionalizacije zaprt, drugih kapacitet pa ni bilo.

V letu 1995 je nastala nova občina Kanal ob Soči in v viziji razvoja je bil zlasti zaradi naravnih danosti poudarjen pomen turizma. Zagotovljeno je bilo, da bo občina finančno omogočala delovanje društva in sodelovala pri prireditvah, izdaji turističnih publikacij in drugih promocijskih gradiv.

ar©tur